Sertifikatlar

Zeytun Pharmaceuticals 13 iyul 2021-ci il və 2 noyabr 2023-cü il tarixlərində "ISO 9001:2015 - Keyfiyyət idarəetmə sistemi " sertifikasiyasını müvəffəqiyyətlə keçmişdir.

ISO 9001 Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı (ISO) tərəfindən hazırlanmış və hazırda dünyada ən çox tətbiq edilən keyfiyyətli idarəetmə standartıdır.

ISO 9001 beynəlxalq standartında keyfiyyətli idarəetmə sisteminin əsas tələbləri qismində istehlakçının mənafeyinin qorunması, prosesin səmərəliliyinin təmin edilməsi, idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi, düzgün qərar qəbuletmə mexanizmi, istehsalçı ilə istehlakçı arasındakı müştərək maraqlardan doğan qarşılıqlı əlaqələrin vacibliyi kimi prinsiplər əsas götürülür.

Zeytun Pharmaceuticals – sağlamlığınızı düşünən apteklər şəbəkəsi!