TƏDBİRLƏR

24.05.2022 - 25.05.2022

24-25 MAY TARİXİNDƏ BEYNƏLXALQ ELMİ PRAKTİKİ KONFRANS KEÇİRİLMİŞDİR.

Azərbaycan Tibb Universiteti
(+99412) 404 78 85
10:00 / 15:00

02.06.2022 - 04.06.2022

III MİLLİ NEFROLOJİ, DİALİZ VƏ TRANSPLANTOLOGİYA KONQRESİ KEÇİRİLİB.

Boulvared Marriot Hotel
(+99412) 404 78 85
10:00 / 15:00

13.05.2022 - 13.05.2022

13 MAY 2022-Cİ İL TARİXİNDƏ TƏLƏBƏ ELMİ CƏMİYYƏTİN KONFRANSI KEÇİRİLİB.

ATU, Tədris-Cərrahiyyə klinikası
(+99412) 404 78 85
10:00 / 15:00